Inici

Avisos Legals


 

CONDICIONS GENERALS D'ÚS i POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

 

TITULARITAT DEL LLOC WEB


ESTUDI DENOU, SCP (en endavant, “TEO”), amb domicil social a Pl.Lesseps 2, 3-3, 08023 de Barcelona, amb NIF número J-58150004 és la titular del lloc web www.teo.es (en endavant, el lloc web). Per contactar amb TEO, pot utilitzar l'adreça de correu postal indicada anteriorment, així com l'adreça de correu electrònic info@teo.es, i el telèfon 93 4184461.


CONTRACTACIÓ DE SERVEIS A TRAVÉS DEL LLOC WEB

Les següents Condicions Generals d'Ús (en endavant, les "Condicions Generals") regulen l'ús del lloc web.
 
El nostre lloc web posa a disposició de les persones que accedeixin al mateix informació sobre el personatge infantil Teo, elements gratuïts de descàrrega sobre aquest personatge (pàgines per pintar i càpsules d'aprenentatge), així com jocs infantils per jugar a la mateixa pàgina. Així mateix, també ofereix informació sobre productes i serveis propis i/o de tercers col.laboradors, facilitant l'accés als mateixos així com la contractació de serveis i béns mitjançant la pàgina.

Per la pròpia naturalesa del lloc web, així com del seu contingut i finalitat, la navegació per algunes pàgines només es pot fer havent-se registrat prèviament l'usuari, passant a ser usuari registrat. Tot usuari que accedeixi al Lloc Web declara disposar de la capacitat legal necessària per a utilitzar el Lloc Web de conformitat amb les Condicions Generals aquí enunciades, que comprèn i accepta en la seva totalitat. Si l'usuari no estigués d'acord amb el contingut d'aquestes Condicions Generals haurà d'abandonar aquest lloc web, no podent accedir ni disposar dels serveis que aquest ofereix.


ACCÉS I SEGURETAT

L'accés i navegació per algunes pàgines d'aquest lloc web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre. No obstant això, la navegació per algunes pàgines i la prestació de determinats serveis sí que requereixen de registre previ, omplint el corresponent procediment i formulari d'inscripció. En aquests casos, l'usuari registrat es compromet a guardar i custodiar degudament les claus d'accés (nom d'usuari i contrasenya) ja que són d'ús exclusiu del titular de les mateixes. També es compromet a la seva correcta utilització, ja que són de la seva total responsabilitat, i no està permesa la cessió ni tan sols temporal a tercers. També es presumeixen realitzades per ell les actuacions que es desenvolupin sota les dades d'usuari registrat que li han estat assignades. En el cas que l'usuari registrat conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar la mateixa de forma immediata.
 

ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

TEO ofereix l'allotjament de continguts enviats pels seus usuaris, permetent per mitjà del seu lloc web, emmagatzemar i publicar els seus textos, dibuixos i fotografies, i altres classes de continguts.


En acceptar aquestes Condicions Generals, tot usuari assumeix la seva total responsabilitat sobre els continguts que publiqui, exonerant a TEO davant de qualsevol responsabilitat que se'n pugui derivar o davant de qualsevol reclamació de tercers en relació a aquests continguts.

En tot moment, l'usuari ha de fer un ús lícit dels serveis d'aquest lloc web d'acord amb la legalitat vigent, respectant els drets de propietat intel·lectual de TEO o tercers.

En aquest sentit, l'usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través d'aquest lloc web s'adequaran a la llei, la moral, l'ordre públic, els bons costums i en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de TEO o per a usuaris del lloc web o tercers.

 

 

LA NOSTRA RESPONSABILITAT

Com a proveïdor del servei, TEO es troba obligada a prestar els serveis oferts pel lloc web, a garantir eficaçment el secret de les comunicacions que puguin existir amb l'usuari així com a respondre a les reclamacions que eventualment es puguin plantejar.

TEO posa a disposició dels seus usuaris i visitants un formulari que pot utilitzar per denunciar abusos en el menú "Contacte", a la barra superior dreta d'algunes de les pàgines del lloc web, que permet informar sobre qualsevol contingut susceptible d'incloure informació il.lícita, immoral o contrària a la moral, bones costums o ordre públic, o que pogués contravenir o vulnerar drets de tercers.

 

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT


TEO es reserva el dret a interrompre l'accés al lloc Web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control , de manteniment, per fallades en el subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada.

En conseqüència, TEO no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament d'aquest lloc web i dels seus serveis, de manera que la utilització dels mateixos per part de tots els usuaris es duu a terme pel seu propi compte i risc, sense que en cap moment puguin exigir responsabilitats en aquest sentit. En qualsevol cas, TEO realitzarà tots els esforços necessaris per tal de mantenir la disponibilitat continuada del present lloc web.

TEO no serà responsable en cas que existeixin interrupcions dels Serveis, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin l'origen en causes que escapen del control de TEO, i / o causa d'una actuació dolosa o culposa de l'usuari registrat i / o tingui per origen causes de cas fortuït o força major. Sense perjudici del que estableix l'article 1105 del Codi Civil, s'entendran inclosos en el concepte de Força Major, a més, i als efectes de les presents Condicions Generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de TEO, com ara: fallada de tercers, companyies de serveis, actes de Govern, falta d'accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i l'atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que TEO hagi implantat les mesures de seguretat raonables d'acord amb l'estat de la tècnica. En qualsevol cas, TEO no assumirà cap responsabilitat per danys directes, indirectes, dany emergent o lucre cessant.

Tot i que TEO ha implantat totes les mesures adequades per garantir la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts del lloc web que puguin produir alteracions del sistema informàtic (programari i maquinari) de l'usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats al seu sistema informàtic. TEO s'eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics, fitxers, etc.

 L'usuari accepta que el lloc web ha estat creat i desenvolupat de bona fe per TEO amb informació procedent de fonts internes i externes i l'ofereix en el seu estat actual als usuaris, pot contenir imprecisions o errates. Per això, l'usuari exonera aquest lloc web de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que el portal pugui produir durant la seva navegació pel mateix.

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Per la simple visita al lloc web, els usuaris no faciliten informació personal ni queden obligats a facilitar-la.

Per la pròpia naturalesa del lloc web, així com del seu contingut i finalitat, la navegació per algunes pàgines només es pot fer havent-se registrat prèviament l'usuari. TEO respecta el seu dret a la intimitat i comprèn l'important que és mantenir la privacitat i seguretat de les dades que l'identifiquen com a usuari del nostre lloc web.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i altra normativa vigent, li informem que les dades de caràcter personal que ens faciliti a través del nostre lloc web o mitjançant enviaments de correus electrònics seran incorporades a un fitxer automatitzat amb la finalitat de gestionar, prestar, ampliar i millorar els serveis oferts al lloc web. En omplir el formulari, l'usuari reconeix expressament que la informació i les dades personals que indica són seves, exactes i certes.

Les dades de caràcter personal es tracten amb el grau de protecció adequat, aplicant les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers.

Si un usuari decideix informar a un tercer dels serveis publicats en aquest lloc web fent ús del servei "Enviar a un amic" o "Compartir", TEO no emmagatzemarà l'adreça de contacte, simplement, redirigirà el missatge que l'usuari vulgui remetre al destinatari.

Correspon als usuaris registrats l'actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, l'usuari podrà exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel.lació dirigint-se per escrit a:

ESTUDI DENOU, SCP (www.teo.es)
Pl. Lesseps 2, 3-3
08023 Barcelona

O mitjançant correu electrònic dirigit a: info@teo.es indicant l'assumpte de referència.

TEO es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per adaptar-la a futures novetats legislatives o de jurisprudència.

 

 

MENORS D'EDAT


TEO ofereix continguts destinats als més petits de la família. Com la majoria dels nostres usuaris són nens i nenes, el nostre lloc web presta especial atenció als continguts difosos, vetllant perquè siguin educatius i aptes per als més petits. A més, TEO posa especial atenció en la salvaguarda de les dades personals dels més petits

De conformitat amb la vigent LOPD, quan un nen o nena menor de 14 anys vulgui registrar-se a la web d'en TEO, necessitarà el consentiment de la mare, pare o tutor legal. En aquest cas, automàticament, demanarem el correu electrònic dels seus pares per informar-los que hem recollit les dades del menor, de manera que aquests puguin demanar que els modifiquem o que els eliminem de la nostra base de dades. Els nens i nenes majors de 14 anys podran consentir per si mateixos.

Mai demanarem informació personal més enllà de l'estrictament necessària per a la participació de l'usuari en una activitat determinada. Per exemple, per a l'enviament de targetes postals de TEO, demanarem informació personal del destinatari, informació que només s'utilitzarà per a l'enviament de la targeta i que després serà destruïda.

Els pares dels nostres usuaris més joves poden contactar amb TEO sempre que vulguin en la direcció indicada en l'apartat anterior. Podran corregir possibles errors, demanar l'eliminació d'informació o fotos arxivades a la nostra secció "TEOLAND", i, en general, demanar que no es recullin o tractin més dades dels seus fills. Per salvaguardar la informació dels nostres usuaris més joves, verificarem les dades dels pares abans de facilitar qualsevol informació personal continguda a la base de dades.


CONSELLS PER A PARES

En TEO creiem que perquè els nens accedeixin a Internet amb les màximes garanties de seguretat, és important que accedeixin a través d'entorns en què puguin confiar, i que aprenguin què és i com funciona Internet. Des TEO animem als pares que parlin amb els seus fills menors i els preguntin quines són les seves preferències i jocs favorits, els aconsellin sobre no facilita les dades sense la seva supervisió, i els ajudin a registrar-se.

 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts del lloc web pertanyen a TEO i totes les imatges han estat utilitzades amb el consentiment exprés dels seus autores i estan protegides amb el © Violeta Denou, llevat dels continguts d'empreses amb les quals s'hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel lectual i industrial.

El disseny, imatges, textos, mapes, gràfics, marcs, rètols, signes distintius o logotips així com frames, banners, el programari i els seus diferents codis font i objecte, etc. d'aquest Lloc Web, són titularitat de TEO, que posseeix legítimament els drets d'explotació sobre els mateixos.

Cap contingut d'aquesta pàgina pot ser copiat, modificat, distribuït, transmès, reproduït, publicat o cedit. Tampoc es podran vendre els elements anteriorment descrits o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense citar expressament la seva procedència.

Únicament queda autoritzada la visualització, càrrega i descàrrega d'arxius on es permeti, per al'ús personal i no comercial de l'usuari, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats.

 Les reclamacions que els usuaris puguin interposar en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel.lectual o industrial o sobre qualsevol dels Serveis hauran de dirigir a l'adreça de correu electrònic: info@teo.es

 

 

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

Cap tercer podrà establir relació de framing entre les seves pàgines web i el present lloc web. Aquest lloc web pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per TEO. Aquesta societat manifesta que no exerceix cap control sobre aquests portals o llocs web, ni és responsable del contingut dels mateixos. Els enllaços que aquest web pogués contenir ser oferiran únicament a mode de referència informativa, sense cap tipus de valoració dels continguts, propietaris, serveis o productes oferts per aquests. En tot cas TEO queda exonerat de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per aquests tercers enfront de qualssevol reclamacions de qualsevol naturalesa i demandes que puguin interposar-se en relació amb aquests.


UTILITZACIÓ DE COOKIES

La primera vegada que l'usuari accedeixi al lloc web, s'enviarà al seu ordinador un fitxer denominat cookie. Una "cookie" és un petit arxiu de text que el navegador recull i emmagatzema mentre l'usuari navega pel lloc web. D'aquesta manera, TEO pot conèixer determinada informació sobre la navegació de l'usuari per la seva pàgina, permetent adaptar la mateixa a les preferències de l'usuari en les seves següents visites. En cas que l'usuari no desitgi rebre cookies durant la navegació, haurà de desactivar l'opció corresponent del seu navegador, de manera que impedeixi la instal lació de cookies al seu ordinador.

TEO pot recuperar la seva IP tant per a poder millorar la seguretat del sistema com per detectar possibles problemes en la xarxa. L'adreça IP també pot ser usada per determinar l'àrea geogràfica de l'usuari i així configurar l'aplicació. Qualsevol configuració pot ser fàcilment modificable per l'usuari.


MODIFICACIÓ DEL LLOC WEB I LES CONDICIONS GENERALS

TEO es reserva el dret de modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que estimi oportú, la presentació i configuració d'aquest lloc Web, així com les presents Condicions Generals i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre'ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l'accés a aquests informant a l'usuari d'aquest canvi, sempre que les circumstàncies li ho permetin, a través de la seva publicació en el Lloc Web.


NULITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals fos declarada totalment nul o ineficaç afectarà només a aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul la o ineficaç subsistint en tota la resta, la resta de Condicions Generals i la disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada llevat que, per resultar essencial a les presents condicions generals, hagués d'afectar-les de forma integral.


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals així com qualsevol relació entre l'usuari i TEO es regiran per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi derivat de l'existència o contingut d'aquestes Condicions Generals o de les relacions entre l'usuari i TEO ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, es sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

ESTUDI DENOU, SCP - Copyright © 2010 Violeta Denou